Povodom Svjetskog dana (pravednog) pristupa visokom obrazovanju, 17. studenog 2020. održan je online panel „(Ne)vidljivi u visokom obrazovanju“ u organizaciji Sveučilišta u Rijeci. U svojstvu pozvanog predavača, dr. sc. Saša Puzić je na panelu predstavio rezultate istraživanja studentskog iskustva odabranih podzastupljenih i ranjivih skupina studenata u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Predstavljeni rezultati dio su šire studije o socijalnoj dimenziji u visokoškolskom obrazovanju u RH koju je izradio IDIZ-ov istraživački tim i koja je u pripremi. Članovi istraživačkog tima: Saša Puzić, Nikola Baketa, Branislava Baranović, Margareta Gregurović, Teo Matković, Mirta Mornar, Iva Odak i Josip Šabić.

Objavljeno: 20.11.2020.