hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica
Organizacija
Sudjelovanje
Program
Važni datumi
Kontakt
   Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje      Organizacija
  

U suvremenim društvima zahtjevi koji se postavljaju pred škole i druge obrazovne institucije postaju sve složeniji, što se na različite načine odražava na svakodnevno iskustvo učenika, nastavnika i drugih dionika odgojno-obrazovnog procesa. Dinamika ovih promjena otvara raznovrsne mogućnosti za unaprjeđivanje procesa učenja i poučavanja na svim obrazovnim razinama (od predškolskog odgoja i obrazovanja do tercijarnog i post-tercijarnog obrazovanja), no ona može i zaoštriti postojeće te generirati nove odgojno-obrazovne probleme i proturječja. U takvoj situaciji od posebne je važnosti uskladiti zahtjeve za novim vrstama znanja i vještina i za podizanjem obrazovnih standarda s potrebom za cjelovitim razvojem djece i mladih. Cjeloviti razvoj može se odvijati jedino u inkluzivnom odgojno-obrazovnom okruženju osjetljivom za potrebe svih učenika, posebno onih kojima je potrebna dodatna podrška (npr. učenici s poteškoćama u razvoju, učenici nižeg socio-ekonomskog statusa, daroviti učenici ili učenici koji pripadaju nekoj od identitetskih manjina u društvu). Odgojno-obrazovni sustav trebao bi također biti okruženje koje je poticajno i podržavajuće za obrazovne djelatnike i u kojem se oni mogu nesmetano profesionalno usavršavati. U tom smislu istraživanje mogućnosti za razvoj potencijala svih učenika i obrazovnih djelatnika predstavlja izazov za istraživače i znanstvenike koji se bave suvremenim odgojem i obrazovanjem.

4. Dani obrazovnih znanosti posvećeni su stoga istraživanjima onih elemenata formalnog odgoja i obrazovanja koji mogu djelovati poticajno, ali jednako tako i onima koji mogu djelovati ograničavajuće na cjelovit razvoj mladih ljudi te na rad i profesionalni razvoj obrazovnih djelatnika. Pozivamo znanstvenike i istraživače u području obrazovanja da predstavljanjem svojih radova doprinesu raspravi na ovu temu.

Organizator

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja


Mjesto održavanja

Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Zvonimirova 8
10000 Zagreb   Prethodne konferencije

DOZ 2016

DOZ 2014

DOZ 2012
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883551