hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica         Organizacija         Sudjelovanje         Program         Važni datumi         Kontakt
 Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama    Organizacija
  
U zadnjih 20-ak godina svjedoci smo povećanja i šireg profiliranja istraživačke aktivnosti u području obrazovanja. Ono se očituje u različitom opsegu istraživanja koji se kreće od međunarodnih procjena i ispitivanja sposobnosti, preko istraživanja na nacionalnoj i regionalnoj razini do akcijskih istraživanja na razini pojedine odgojno-obrazovne ustanove. U istom se razdoblju proširio i metodološki raspon prikupljanja podataka od istraživanja na populacijskim podacima na razini pojedine države, preko kvantitativnih istraživanja do kvalitativnih studija. Takav je razvoj praćen i značajnim metodološkim napretkom u analitičkim postupcima s prikupljenim podacima.

Razvoj istraživanja u području obrazovanja događa se u razdoblju općeg zahtjeva da promjene u obrazovanju obavezno budu zasnovane na istraživanjima i dokazima. Premda bi se očekivalo da će navedeno za ishod imati nedvojbeno povećanje uloge istraživanja u predloženim promjenama, to nije uvijek slučaj. Istraživači često imaju dojam da se rezultati njihovog rada nedovoljno uzimaju u obzir u planiranju i donošenju odluka. Donositelji odluka često pak ukazuju na neprimjenjivost istraživanja i neprimjeren način komunikacije od strane istraživača i znanstvenika.

2. Dani obrazovnih znanosti posvećeni su stoga ulozi istraživanja u obrazovnim promjenama te se pozivaju znanstvenici i istraživači da predstave empirijske radove različitog opsega (od međunarodnih istraživanja do akcijskih istraživanja) kojima su pokušali ili ostvarili obrazovne promjene.
Organizator

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja,
Institut za društvena istraživanja u ZagrebuMjesto održavanja

Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Zvonimirova 8
10000 Zagreb
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883550