Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica         Organizacija         Sudjelovanje         Program         Važni datumi         Kontakt
 Dani obrazovnih znanosti    Organizacija
  
Tema prvih Dana obrazovnih znanosti je "Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive". Premda već desetljećima pojam kvalitete obrazovanja predstavlja žarište interesa znanstvene zajednice, još uvijek ne postoji jednoznačna definicija pojma i jedinstven odgovor na pitanje "Što predstavlja kvalitetu obrazovanja?". Nepostojanje jednoznačne definicije ukazuje na izrazitu složenost i slojevitost pojma kvalitete obrazovanja, što ne iznenađuje jer je obrazovanje složen sustav koji se odvija i ovisan je o političkom, kulturalnom i ekonomskom okružju.

Tema konferencije podrazumijeva pojam kvalitete obrazovanja u najširem smislu. Između ostalih, kvaliteta obrazovanja uključuje sljedeće čimbenike kvalitete:
  • Dionike obrazovanja, prije svega učenike i nastavnike te ostale djelatnike obrazovnih ustanova, ali i roditelje
  • Procese u obrazovanju, prije svega učenje i poučavanje, ali i vrednovanje, praćenje učenika, inicijalno obrazovanje učitelja i nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika i ravnatelja, vođenje i upravljanje obrazovnih ustanova
  • Ustanove u kojima dionici sudjeluju u procesima obrazovanja i uvjete pod kojima se procesi odvijaju uključujući elemente školskog ozračja, materijalne uvjete rada škola, sigurnost u obrazovnim ustanovama
  • Sadržaj obrazovanja iskazan kroz kurikulumska i druga rješenja kako na općoj razini tako i na razini pojedinih predmeta
  • Ishode obrazovanja iskazane kroz rezultate učenika na unutarnjem i vanjskom vrednovanju, ali i kroz indikatore razvoja kompetencija pojedinih dionika obrazovanja te stavove i motivaciju učenika
Važno je naglasiti da sustavna priroda obrazovanja uvjetuje izrazitu međuovisnost čimbenika kvalitete.


Zašto Dani obrazovnih znanosti?

Tijekom prošlog desetljeća pokrenut je niz projekata u kojima se sustavno i interdisciplinarno počelo istraživati područje obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Do tada, zbog tradicionalne disciplinske usmjerenosti, istraživanja su pretežno bila usmjerena na uža područja interesa i disciplinske perspektive istraživača. Zbog toga rezultati njihovih istraživanja u široj znanstvenoj i stručnoj javnosti nisu uvijek prepoznati kao korpus koherentnih spoznaja o obrazovanju s odgovarajućom teorijsko-konceptualnom i metodološkom podlogom što je ujedno umanjivalo njihov sinergijski učinak na obrazovnu politiku i unapređenje obrazovnog sustava. U skladu sa primjerima iz brojnih razvijenih zemalja i razvojem znanstvenog djelovanja, pojavila se potreba za uspostavljanjem interdisciplinarnih istraživanja obrazovanja. Nakon kontinuiranih višegodišnjih napora u 2010. godini zakonski je regulirano interdisciplinarno polje obrazovnih znanosti. To je otvorilo i nove mogućnosti pokretanja studijskih programa u tom polju kao i jasnije profiliranje istraživača koji se njime sustavno bave.

Držimo da će organiziranje znanstvenog skupa pod nazivom "Dani obrazovnih znanosti" omogućiti dodatnu afirmaciju ovog područja u široj akademskoj i stručnoj javnosti, doprinijeti motivaciji znanstvenika za suradnju i umrežavanje te pridonijeti usmjeravanju i jačanju profesionalnog identiteta znanstvenika u ovom području.

Naglasak na istraživačkim perspektivama upućuje na potrebu za jasnim određivanjem i mjerenjem čimbenika kvalitete obrazovanja kao osnovnim određenjem znanstveno utemeljenih rasprava o ovoj važnoj temi.
Organizator

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja,
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Mjesto održavanja

Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Zvonimirova 8
10000 Zagreb Galerija fotografija

    


 Knjiga sažetaka

Program i sažeci radova


 Prezentacije

Popis prezentacija
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883550