Novi znanstveni rad „Comparative analysis of book citations in social science journals by Central and Eastern European authors“, čiji su autori prof. dr. sc. Maja Jokić, dr. sc. Andrea Mervar i Stjepan Mateljan, objavljen je u časopisu Scientometrics, 120 (3).

Svrha ovog rada je da se kroz citatne analize istraži uloga autorskih i uredničkih knjiga u znanstvenom komuniciranju na korpusu članaka u časopisima iz područja društvenih znanosti, čiji su autori znanstvenici iz 15 post-socijalističkih europskih zemalja. Uzorak za citatne analize knjiga činilo je 1.033.926 referenci citiranih u 35.501 članaka objavljenih u 2.726 časopisa indeksiranih u bazi Scopus. Pokazalo se da je sociologija polje u kojem se knjige gotovo podjednako (47%) citiraju kao i članci, dok je citiranje knjiga manje zastupljeno u polju psihologije (28%), ekonomije i biznisa (27%) te informacijskih znanosti (24%). Dodatno, u radu su identificirane “ključne” autorske knjige po pojedinim znanstvenim poljima, kao i razlike u citiranju knjiga koje pokriva Scholarly Publishers Indicators (SPI) u odnosu na knjige lokalnih/regionalnih nakladnika.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/840/.