Centar za omladinska i rodna istraživanja / CORI

Djelatnost Centra

Centar za omladinska i rodna istraživanja baštini znanstvenoistraživačku tradiciju proučavanja mladih i žena koja se u Institutu provode od njegova osnutka. Stoga je djelatnost Centra usmjerena i na nastavak dosadašnjeg znanstvenoistraživačkog rada u inicijalnim područjima, i na razvijanje novog integrativnog znanstvenoistraživačkog pristupa.
Centar provodi istraživanja u znanstvenim područjima sociologije, politologije i filozofije s naglaskom na interdisciplinaran pristup i longitudinalno praćenje društvenih pojava i procesa. Znanstvenoistraživački rad usmjeren je na teme socijalnih, dobnih i rodnih nejednakosti, konstruiranja identiteta, sociokulturnih vrijednosti, kulture i slobodnog vremena, političke kulture i participacije, dobno i rodno uvjetovane distribucije društvene moći, socijalne uključenosti i socijalnog kapitala, obrazovnih i profesionalnih aspiracija te nezaposlenosti i zapošljavanja. Započet je pionirski rad na konceptualizaciji i institucionalizaciji profesionalnog rada s mladima u Hrvatskoj. Istraživači i istraživačice Centra kontinuirano sudjeluju u koncipiranju, praćenju i evaluaciji odgovarajućih javnih politika.

Djelatnici Centra

Dr. sc. Dunja Potočnik (predstojnica)
Dr. sc. Mirjana Adamović
Dr. sc. Nikola Baketa
mag. anthrop. et soc. Marita Grubišić-Čabo
Dr. sc. Anja Gvozdanović
Doc. dr. sc. Marko Kovačić
Dr. sc. Ana Maskalan

Prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (zaslužna znanstvenica)

Dolazna mobilnost:
Ana Ljubojević
Tomaž Deželan
Fakulteta za družbene vede
Mobilnost: 1. 1. – 31. 12. 2018.
Orsolya Lehotai
Central European University (CEU Budapest)
Mobilnost: 1. 9. – 31. 12. 2017.
Howard Williamson
University of South Wales
Mobilnost: 7. 3. – 31. 12. 2013.

Projekti Centra

Youth Wiki

logo_youth_wikiCentar za omladinska i rodna istraživanja nacionalna je referentna točka za prikupljanje i sistematizaciju podataka o politici za mlade odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Europske komisije u sklopu programa Youth Wiki.

Međunarodna i domaća suradnja

Znanstvene i visokoškolske ustanove:
Sveučilište u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet)
Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet)
University of Turin (Research Center for Women’s and Gender Studies – CIRSDe)
University of Minessota (School of Social Work – Youth Studies Program)
University of South Wales
Univerzitet u Sarajevu (Centar za ljudska prava)
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede)
Mirovni inštitut
Filozofski fakultet Banja Luka
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Filozofski fakultet Sv. Ćirila i Metoda iz Skoplja.

Tijela nacionale i lokalne vlasti:
Središnji državni ured za demografiju i mlade
Savjet za mlade Vlade RH
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Gradski ured za mlade Grada Zagreba
Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom Grada Zagreba
Savjet mladih Grada Zagreba
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Partnerstvo Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih.

Organizacije civilnog društva:
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo
Zaklada Friedrich Ebert
Mreža mladih Hrvatske
Centar za mirovne studije
GONG
Forum za slobodu odgoja
Hrvatsko debatno društvo
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI)
Ženska soba
Žene u crnom (Srbija)
Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena (BiH)
UMKI
The Portugal Entrepreneurship Education Platform
South Eastern European Youth Network (BiH)
Mreža fondacija Otvoreno društvo.

Literatura

Literatura s tematikom rada s mladima
Pregled bibliografije: literatura s tematikom mladih
Pregled bibliografije: literatura s tematikom roda