Centar za omladinska i rodna istraživanja / CORI

Djelatnost Centra

Centar za omladinska i rodna istraživanja baštini znanstvenoistraživačku tradiciju proučavanja mladih i žena koja se u Institutu provode od njegova osnutka. Stoga je djelatnost Centra usmjerena i na nastavak dosadašnjeg znanstvenoistraživačkog rada u inicijalnim područjima, i na razvijanje novog integrativnog znanstvenoistraživačkog pristupa.
Centar provodi istraživanja u znanstvenim područjima sociologije, politologije i filozofije s naglaskom na interdisciplinaran pristup i longitudinalno praćenje društvenih pojava i procesa. Znanstvenoistraživački rad usmjeren je na teme socijalnih, dobnih i rodnih nejednakosti, konstruiranja identiteta, sociokulturnih vrijednosti, kulture i slobodnog vremena, političke kulture i participacije, dobno i rodno uvjetovane distribucije društvene moći, socijalne uključenosti i socijalnog kapitala, obrazovnih i profesionalnih aspiracija te nezaposlenosti i zapošljavanja. Započet je pionirski rad na konceptualizaciji i institucionalizaciji profesionalnog rada s mladima u Hrvatskoj. Istraživači i istraživačice Centra kontinuirano sudjeluju u koncipiranju, praćenju i evaluaciji odgovarajućih javnih politika.

Djelatnici Centra

Dr. sc. Dunja Potočnik (predstojnica)
Dr. sc. Mirjana Adamović
Dr. sc. Nikola Baketa
Dr. sc. Anja Gvozdanović
Dr. sc. Marko Kovačić
Dr. sc. Ana Maskalan

Prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (zaslužna znanstvenica)

Marita Grubišić-Čabo, stručna suradnica u znanosti

Dolazna mobilnost:
Ana Ljubojević
Tomaž Deželan
Fakulteta za družbene vede
Mobilnost: 1. 1. – 31. 12. 2018.
Orsolya Lehotai
Central European University (CEU Budapest)
Mobilnost: 1. 9. – 31. 12. 2017.
Howard Williamson
University of South Wales
Mobilnost: 7. 3. – 31. 12. 2013.

Projekti Centra

Youth Wiki

logo_youth_wikiCentar za omladinska i rodna istraživanja nacionalna je referentna točka za prikupljanje i sistematizaciju podataka o politici za mlade odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Europske komisije u sklopu programa Youth Wiki.

Međunarodna i domaća suradnja

Znanstvene i visokoškolske ustanove:
Sveučilište u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet)
Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet)
University of Turin (Research Center for Women’s and Gender Studies – CIRSDe)
University of Minessota (School of Social Work – Youth Studies Program)
University of South Wales
Univerzitet u Sarajevu (Centar za ljudska prava)
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede)
Mirovni inštitut
Filozofski fakultet Banja Luka
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Filozofski fakultet Sv. Ćirila i Metoda iz Skoplja.

Tijela nacionale i lokalne vlasti:
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Savjet za mlade Vlade RH
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Gradski ured za mlade Grada Zagreba
Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom Grada Zagreba
Savjet mladih Grada Zagreba
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Partnerstvo Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih.

Organizacije civilnog društva:
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo
Zaklada Friedrich Ebert
Mreža mladih Hrvatske
Centar za mirovne studije
GONG
Forum za slobodu odgoja
Hrvatsko debatno društvo
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI)
Ženska soba
Žene u crnom (Srbija)
Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena (BiH)
UMKI
The Portugal Entrepreneurship Education Platform
South Eastern European Youth Network (BiH)
Mreža fondacija Otvoreno društvo.

Literatura

Literatura s tematikom rada s mladima
Pregled bibliografije: literatura s tematikom mladih
Pregled bibliografije: literatura s tematikom roda