Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti / CIDNO

Djelatnost Centra

Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti (CIDNO) provodi interdisciplinarna istraživanja različitih aspekata sociostrukturnih i sociokulturnih odrednica društvenih nejednakosti i održivosti. Vizija Centra je temeljem znanstvenih istraživanja doprinijeti društvenom razvoju i održivosti. Cilj Centra je stjecanje i diseminacija znanja o nejednakostima i okolišnim problemima. Teorijsko utemeljenje CIDNO-a je ukorijenjeno u globalno-okolišni i međunarodni kontekst pravednosti, pri čemu se u empirijskom pristupu stavlja naglasak na europske polu-periferijske zemlje u razvoju. U fokusu su znanstvena i stručna istraživanja manifestacija i posljedica društvenih nejednakosti i održivosti u kontekstu materijalnog razvoja, ekonomskog rasta i globalnih klimatskih promjena.

Tematska područja Centra su:

 • Društvene i kulturne (ne)pravde i diskriminacija
 • Socioekonomski aspekti održivosti
 • Društveni aspekti klimatskih promjena
 • Društvo znanja i klimatske promjene (javno razumijevanje znanosti i posljedica znanstveno-tehnološkog napretka)
 • Ekonomski rast i individualna/društvena dobrobit
 • Religija, okoliš i društvene nejednakosti
 • Religija i zdravlje
 • Bio-kulturne dimenzije zdravlja i dobrobiti
 • Obrazovanje za održivost.

Aktivnosti Centra:

 • Društvena i ekonomska istraživanja (kvantitativna i kvalitativna metodologija, teorijske eksploracije, savjetovanja temeljena na istraživačkim dokazima)
 • Policy preporuke
 • Javna predstavljanja istraživanja i politika temeljenih na dokazima, organizacija okruglih stolova, diskusije, predavanja
 • Suradnja s organizacijama civilnog društva i javnim tijelima, međunarodna suradnja
 • Obrazovanje kroz suradnju s visokoškolskim institucijama (razvoj novih interdisciplinarnih kurikuluma).

Djelatnici Centra

doc. dr. sc. Branko Ančić (predstojnik)
izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković
Tomislav Cik, mag. soc.
dr. sc. Adrijana Šuljok

Projekti Centra

Međunarodna i domaća suradnja

Centar za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja (IOOR) – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
FSO – Forum za slobodu odgoja
NEPC – Network of Education Policy Centers
Zelena Akcija / Friends of the Earth Croatia
Grupa 22
Heinrich Böll Stiftung Hrvatska
IPE – Institut za političku ekologiju
University College Cork, Irska