Nedavno objavljen zbornik „Narrative art, knowledge and ethics“ sadrži tekstove koji istražuju kognitivne i etičke dimenzije književnosti. U zborniku je objavljen i tekst dr. sc. Ane Maskalan „Better worlds and Mark Twain’s submarines: utopian literature as a stimulus for social engagement“ u kojem autorica raspravlja o onim značajkama književnih utopija koje potiču društveni angažman, pri čemu definira te značajke, opisuje ih i smješta svaku od njih u odgovarajući kontekst.

Rad je dostupan na poveznici.

Objavljeno: 02.01.2020.