Novi znanstveni rad naslovljen “Balkan and European?: place identifications of young people in Croatia“ [Balkanci i Europejci?: mjesni identiteti mladih u Hrvatskoj] objavljen je u Reviji za sociologiju, 47 (2). Autori članka su Alistair Ross, Saša Puzić i Karin Doolan. U radu se istražuju mjesni identiteti učenika u Hrvatskoj temeljem ispitivanja učenika u trima hrvatskim gradovima: Rijeci, Zagrebu i Zadru. Analiza pokazuje da učenici i učenice izražavaju snažan regionalni identitet u kojem značajno mjesto zauzimaju stereotipi koji se odnose na razlike između priobalja i unutrašnjosti, između ruralnih i urbanih područja te između sjevera i juga.

Članak je dostupan u IDIZ-ovom Repozitoriju na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/781/.