Prof. dr. sc. Dejana Bouillet, prof. dr. sc. Maja Jokić i mr. sc. Marina Martinčević autorice su članka Analiza koautorstva na radovima u časopisima iz obrazovnih znanosti autora iz europskih postsocijalističkih zemalja. Rad je objavljen u časopisu Društvena istraživanja, 30 (3).

U radu se analizira koautorstvo na radovima u znanstvenim časopisima u polju obrazovnih znanosti autora iz 15 postsocijalističkih zemalja od 1996. do 2019. godine. Svrha istraživanja jest opisati koautorstvo adresirane skupine znanstvenika te utvrditi njegov odjek objavljenih radova u znanstvenoj zajednici. Utvrđeno je da koautorstvo znanstvenika iz postsocijalističkih zemalja s kolegama iz zapadnih zemalja pridonosi većoj vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja u znanstvenoj zajednici. Rezultati upozoravaju na nedovoljnu zastupljenost međunarodnih koautorstava i slabu zastupljenost autora iz postsocijalističkih zemalja u međunarodno relevantnim časopisima, što se odražava na njihovu slabu citiranost i vidljivost u široj znanstvenoj zajednici.

Članak je dostupan na poveznici: https://tinyurl.com/afbf22n4.

Objavljeno: 21.10.2021.