Samovrednovanje škola
 
 
Samovrednovanje Pilot projekt Metodologija pristupa Razno Mapa site-a
Samovrednovanje Pilot projekt Metodologija pristupa Razno Mapa site-a
metodologija pristupauputstva za korištenje upitnikasamoanaliza-što i kakoškolski razvojni planindikatori kvalitete

Samovrednovanje škola

Upitnici koji se koriste u ovom pilot-projektu razvijeni su na temelju analize najčešće korištenog instrumentarija u svijetu i teorijskih postavki o bitnim sastavnicama kvalitetnog obrazovanja.
Upitnici posjeduju očiglednu valjanost, no za sada, na njima nisu vršene sustavne psihometrijske analize.
Ovaj pilot projekt ima za cilj i standardiziranje ovih upitnika, tako da se nakon toga mogu i šire koristiti.
Rezultati prvih analiza bit će vrlo skoro prezentirani nakon prvih primjena upitnika u ovom projektu (studeni-prosinac, 2003).

Primjena upitnika za nastavnike, učenike i roditelje mora biti takva da jamči potpunu anonimnost.

Upitnik za nastavnike
Primjena ovog upitnika vrši se na Nastavničkom vijeću uz nazočnost Kritičkog prijatelja škole. Primjenu vrše članovi Tima za kvalitetu, no upitnike neposredno nakon ispunjavanja preuzima Kritički prijatelj, pakira ih i preuzima odgovornost za to da ih nitko neće pregledavati do učitavanja optičkim čitačem. Učitavanje podataka se vrši u nezavisnoj znanstvenoj instituciji i provodi ga osoblje koje nije uključeno u projekt.
Nakon učitavanja podaci se pohranjuju u računarsku bazu podataka. Eventualni pismeni komentari nastavnika se prekucavaju i takoder pohranjuju u bazu podataka. Upitnici se nakon toga uništavaju.
Baze podataka se podvrgavaju statističkim analizama i rezultati se vraćaju školama na analizu.
Anonimnost odgovaranja je zajamčena.

Upitnik za učenike
Primjenu upitnika za učenike provode pomoćni istraživači – studenti Filozofskog fakulteta u Rijeci uz pomoć i podršku članova Tima za kvalitetu.
Nakon popunjavanja upitnika, isti se pakiraju i odnose na učitavanje optičkim čitačem u nezavisnu znanstvenu instituciju. Nakon učitavanja i pohranjivanja podataka u računarskoj bazi, upitnici se uništavaju. Baze podataka se podvrgavaju statističkim analizama i rezultati se vraćaju školama na analizu.
Anonimnost odgovaranja je zajamčena.

Upitnik za roditelje
Upitnik za roditelje ispunjava se na roditeljskom sastanku upriličenom posebno za tu prigodu. Primjenu upitnika provode članovi Tima za kvalitetu koji nisu angažirani nastavom u razredu u kojemu se vrši procjenjivanje. Neposredno nakon popunjavanja upitnika, isti se pakiraju u posebne omotnice i odnose na učitavanje optičkim čitačem.
Daljnji postupak identičan je prethodnima.
Anonimnost odgovaranja je zajamčena.

Upitnik za ravnatelje i članove Tima za kvalitetu
Popunjava se tijekom grupne rasprave ravnatelja i članova Tima za kvalitetu nakon analize rezultata prikupljenih upitnikom za nastavnike, učenike i roditelje.
Ispunjavanje ovog upitnika omogućuje rezimiranje svih rezultata i predstavlja temelj postavljanju razvojnog plana škole. Predhodi grupnoj SWOT analizi.
Odgovori na ovom upitniku služe i za raspravu s Kritičkim prijateljem i Istraživačkim timom.