Iva Košutić

dr. sc.

Iva Košutić

Znanstvena suradnica

Iva-Kosutic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

298641

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

sociologija obrazovanja

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
iva@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2015. doktorica sociologije; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. diplomirana sociologinja; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2017. – 2020. Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)
2016. – 2019. Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene
2013. – 2016. Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija
2013. – 2015. E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj
2007. – 2013. Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
2007. – 2010. Samovrednovanje škola – prva iskustva u osnovnim školama u Hrvatskoj
2009. Analiza modela financiranja studija u Hrvatskoj i Europi
2006. – 2009. Crime as a Cultural Problem -The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention. A Comparative Cultural Study in the EU-Accession States Bulgaria and Romania, the EU-Candidate States Turkey and Croatia and the EU-States Germany, Greece and United Kingdom

Odabrana bibliografija

Odak, Iva; Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Rister, Damir. Kako škole vide sebe: Analiza samoevaluacijskog upitnika u projektu samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.). Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010.
Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Odak, Iva; Rister, Damir. Analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i zapreka u radu škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.). Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010.
Čaldarović, Ognjen; Štulhofer, Aleksandar; Kufrin, Krešimir; Glavašević, Bojan; Odak, Iva; Gregurović, Margareta; Detelić, Martina. Combating Corruption in Croatia: From Expert Perceptions to Policy-Oriented Action Strategies and Back. // Revija za sociologiju. 40[39] (2009) , 1-2; 3-22 (članak, znanstveni).
Alexander Stulhofer, Kresimir Kufrin, Ognjen Caldarovic, Margareta Gregurovic, Iva Odak, Martina Detelic, Bojan Glavasevic. ‘Combating Corruption in Croatia: From Expert Perceptions to Policy-Oriented Action Strategies and Back’, Crime and Culture Discussion Paper No. 20, 2008
Alexander Stulhofer, Kresimir Kufrin, Ognjen Caldarovic, Tomislav Marsic, Margareta Gregurovic, Iva Odak, Martina Detelic. ‘Chronic, Incurable or What? Perceptions of Corruption in Croatia’, Crime and Culture Discussion Paper No. 5, 2007
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298641