Asistenti i stručni suradnici

Marko Kovačić

Preddiplomski studij politologije završio na Fakultetu političkih znanosti gdje je i magistrirao javne politike, a drugi je magisterij iz političke znanosti stekao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Doktorski je student javnih politika na Sveučilištu u Ljubljani. Bavi se proučavanjem politika za mlade; neformalne političke participacije mladih, njihove političke kompetencije i rada s mladima.
marko@idi.hr

Stjepan Mateljan

Diplomirao je informacijske znanosti i pedagogiju na Filozofskom fakultet u Zagrebu. Potom je neko vrijeme radio u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Doktorski je student informacijskih znanosti filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu. Zainteresiran je za dinamiku (društvenih) mreža, citatne mreže i scientometriju.
smateljan@idi.hr

Mirta Mornar

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2018. zaposlena je u Institutu za društvena istraživanja na radnom mjestu asistentice. Angažirana je na projektima institutskog Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja. Bavi se psihologijom obrazovanja, s naglaskom na socijalne i emocionalne aspekte školovanja.
mirta@idi.hr

Josip Šabić

Diplomirao je (2008.) i doktorirao psihologiju (2018.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. do 2016. radio je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na razvoju i konstrukciji ispita. Od 2016. godine zaposlen je u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se psihologijom obrazovanja i psihometrijom.
josip@idi.hr

Josip Šipić

Diplomirao filozofiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao na Srednjeeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti, gdje je specijalizirao rodne studije. Doktorski je student na poslijediplomskom studiju Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni i istraživački interes usmjerio je na analizu medijskih sadržaja, konstrukcije roda u medijima, rodne aspekte državljanstva i političko djelovanje žena na desnici.
josipic@idi.hr