Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II objavljuje

NATJEČAJ

za VOLONTERA/RKU u trajanju od 12 mjeseci, 8 sati rada tjedno u Centru za omladinska i rodna istraživanja.

Uvjeti:
Student/ica 4. ili 5. godine studija društvenih znanosti.
Poznavanje engleskog jezika.

S kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi koje će volonter obavljati, trajanje volonterskog rada te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih stranaka.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Instituta (04.09.2019.).

Prijave se dostavljaju na adresu e-pošte: maritagc@idi.hr.