Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

na suradničko radno mjesto asistenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija ili sociologija, 1 izvršitelj.

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili sociologije (prosjek ocjena minimalno 4,0)
– izvrsno poznavanje engleskog jezika
– izvrsno poznavanje rada na računalu za potrebe znanstvenoistraživačkog rada
– spremnost za učenje i rad u interdisciplinarnom području obrazovnih istraživanja.

Pristupnici uz prijavu prilažu:
– životopis
– dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi
– prijepis ocjena svih ispita na studiju sa prosjekom.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 5 godina u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Instituta, s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Napomena: natječaj je objavljen u NN broj 98 od 04.10.2017. godine.