Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja/ice na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda/ice, za rad na projektu, na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14) trebaju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka Ustavnog suda RH, i 60/15- Odluka Ustavnog suda RH) i na njemu utemeljenim propisima.

Uvjeti: završen poslijediplomski doktorski studij u području društvenih znanosti, polje psihologije, iskustvo u radu na znanstveno-istraživačkim projektima u području obrazovanja te vrlo dobro znanje engleskog jezika.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
– presliku diplome diplomskog studija,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– popis znanstvenih i stručnih radova,
– strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – B2 razina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Instituta, s naznakom „za natječaj poslijedoktoranda/ice“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Napomena: natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 15 od 14. veljače 2018.