hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica
Organizacija
Sudjelovanje
Program
Važni datumi
Kontakt
   Prijava sažetaka      Prijave
  

Na skupu su predviđena samo usmena izlaganja.

Izlaganje treba prezentirati rezultate empirijskih istraživanja. Sažetak prezentacije treba obuhvaćati između 300 i 400 riječi (što ne uključuje naslov, instituciju i autore). Sažetak treba sadržavati jasno naveden problem i/ili cilj istraživanja, metodologiju istraživanja, glavne rezultate ili očekivane ishode. Na kraju sažetka treba navesti tri do pet ključnih riječi.

Sažetak treba sadržavati samo tekst, bez tablica s podacima i literature.

Sažeci se prijavljuju preko konferencijskog sustava EasyChair (poveznica za EasyChair se nalazi i na desnoj strani ekrana).

Prijava simpozija

Uvjet za prijavu simpozija jest da simpozij okuplja 3 do 4 rada koja se bave zajedničkom temom. Molimo voditelja simpozija da simpozij najavi Programsko-organizacijskom odboru te pošalje naslov i sažetak simpozija, zajedno s popisom autora i naslova svih izlaganja koja čine simpozij na e-mail doz2018@idi.hr.

Jedan autor može prijaviti za skup najviše tri rada, a na jednom od tih radova može biti prvi autor, odnosno onaj autor koji izlaže rad.

Rok za prijavu sažetaka je 15. 06. 2018.

Programski odbor će recenzirati prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 16. 07. 2018.

Sažeci prihvaćenih radova bit će objavljeni u knjizi sažetaka koja će biti objavljena po završetku skupa. U knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi koji su izloženi na samoj konferenciji.

Trajanje usmenog izlaganja ograničeno je na 15 minuta, a nakon svakog priopćenja predviđena je rasprava u trajanju od 5 minuta. Na kraju svake sesije predviđena je završna skupna rasprava.


   Kotizacija

Kotizacija za sudionike konferencije uključuje pravo sudjelovanja u konferencijskim aktivnostima, konferencijske materijale, osvježenje u pauzama te domjenak dobrodošlice.

Iznos kotizacije je 300 kn. Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je poslati e-mailom na adresu doz2018@idi.hr.

Iznos kotizacije za studente poslijediplomskih studija, osobe na stručnom osposobljavanju i umirovljenike iznosi 100 kn.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji žele prisustvovati konferenciji oslobođeni su plaćanja kotizacije, ali se trebaju registrirati najkasnije do 07. 09. 2018.

Dokaz o svojem studentskom statusu (potvrdu fakulteta da su trenutno upisani u određenu godinu preddiplomskog ili diplomskog studija na dotičnom fakultetu) studenti trebaju poslati putem e-maila na adresu doz2018@idi.hr.

Rok za uplatu kotizacije je 07. 09. 2018.


Upute za plaćanje kotizacije

Naziv korisnika: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Naziv banke: Zagrebačka banka
IBAN: HR5823600001101349645
Poziv na broj: 500-2018
Svrha uplate: Sudjelovanje na konferenciji Dani obrazovnih znanosti


   Registracija sudionika

Svi sudionici ili posjetitelji konferencije moraju se registrirati na sljedećoj poveznici: online registracija sudionika.


 
 

Prijava sažetaka i registracija sudionika:

- online prijava sažetaka
(zaključeno)

- online registracija sudionika
(zaključeno)
   Smještaj

Informacije o mogućnostima smještaja nalaze se na mrežnim stranicama: www.infozagreb.hr.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883551