HEISEE

U sklopu HEISEE projekta "Development of study programs for higher education management and governance", u Hrvatskoj je razvijen prvi kurikulum za poslijediplomski specijalistički studij rukovođenja u visokom obrazovanju.

Opširnije na: www.heisee.org.