Programi stručnog usavršavanja

Djelatnici Centra sudjeluju u izvedbi programa stručnog usavršavanja namijenjenih učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i stručnim suradnicima u školama i odgojno-obrazovnim ustanovama koje provode sljedeće javne ustanove i nevladine organizacije:

- Agencija za odgoj i obrazovanje
- Agencija za strukovno obrazovanje
- Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

- Forum za slobodu odgoja
- Pučko otvoreno učilište Korak po korak
- Udruga Inicijative u socijalnoj politici
- Mreža centara za obrazovnu politiku