Organizacija i provedba seminara za stručna usavršavanja

Centar također samostalno organizira i provodi programe stručnog usavršavanja istraživača i školskih djelatnika kao što su seminari iz razvoja nacionalnog kurikuluma ili unapređenja mentorskog rada u školama.
Uz to Centar kontinuirano provodi interne seminare za stručno usavršavanje svojih djelatnika u područjima vezanim uz teorijsko-konceptualna pitanja u obrazovanju, razvoj znanstvene metodologije te primjene ICT-a u istraživačkom radu.