Visoko obrazovanje


Projekt/Project: Europski sveučilišni standardi i visokoškolska nastava u Hrvatskoj
Trajanje/duration: 2003. - 2005.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: prof. dr. sc. Gvozden Flego
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Platforma za službe za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj (CAREER)
Trajanje/duration: listopad 2005. - listopad 2006.
Voditelj projekta: Technische Universität Dresden, Njemačka
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Povećanje mobilnosti hrvatske akademske zajednice
Trajanje/duration: 2007. - 2008.
Voditelj projekta: Technische Universität Dresden, Njemačka
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Analiza modela financiranja studija u Hrvatskoj i Europi
Trajanje/duration: 2009.
Voditelj projekta: Institut za razvoj obrazovanja
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Promicanje akademskog područja Sociologija obrazovanja u Hrvatskoj
Trajanje/duration: studeni 2010. - svibanj 2011.
Voditelj projekta: Institut otvoreno društvo
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESS)
Trajanje/duration: siječanj 2010. - siječanj 2013.
Voditelj projekta: Technische Universität Dresden, Njemačka
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt 'Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija'
Trajanje/duration: siječanj 2013. - siječanj 2016./ January 2013 – January 2016
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-project coordinator: dr.sc. Branislava Baranović
Projekt je prihvaćen u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost - istraživački projekti za područje društvenih i humanističkih te prirodnih znanosti./ The project was approved under the tender of the Croatian Science Foundation - research projects in the field of humanities and social sciences and natural sciences


The Higher Education Initiative for Southeastern Europe (HEISEE)
Glavni istraživač-koordinator za Hrvatsku/Principal investigator-project coordinator for Croatia: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Projekt se realizira u suradnji s Institutom za visoko obrazovanje pri Sveučilištu u Georgiji
Project is implemented in partnership with the Institute of Higher Education at the University of Georgia


Projekt/Project: E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj/E-quality: Linking quality and social inclusion in higher education in Croatia
Projektni broj/Project number: IPA 4.1.2.2.02.01.c38
Trajanje projekta/duration: kolovoz 2013 - veljača 2015/August 2013 – February 2015
Glavni koordinator/Principal project coordinator: Nina Vranešević Marinić
Glavni istraživač/koordinator za CIRO/Principal investigator/coordinator for CERD: dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, Iva Košutić