Obrazovanje učitelja i nastavnika


Projekt/Project: Razvoj modela cjeloživotnog obrazovanja učitelja i nastavnika (sažetak)
Trajanje/duration: 2003. - 2005.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Publikacije i prezentacije/Publications and  presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Enhancing Professional Development of Education Practitioners and Teaching/Learning practices in SEE countries (sažetak)
Trajanje/Duration: 2003. - 2006.
Voditelj projekta/Principal co-ordinator: Professor Pavel Zgaga
Link: http://www.see-educoop.net/portal/tesee.htm


Projekt/Project: Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva (sažetak)
Trajanje/duration: 2007. - 2011.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Publikacije i prezentacije/Publications and  presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: International teacher leadership project – ITL  (summary)
Trajanje/duration: 2009. - 2010.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr.sc. Iris Marušić
Publikacije i prezentacije/Publications and  presentations: interna prezentacija (Marušić, I. (2010.) International Teacher Leadership - kratki pregled projekta, Poljoprivredna škola Zagreb); pdf dokument.


Projekt/Project: Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja/Development of the national qualification standard for teachers as a basis for the implementation of a teacher licensing system
Projektni broj/Project number: IPA 4.1.3.1.06.01.c16
Trajanje projekta/duration: kolovoz 2013- veljača 2015/August 2013 – February 2015
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-project coordinator: mr.sc. Alenka Buntić Rogić (NCVVO)
Glavni istraživač za CIRO/Principal investigator for CERD: dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations:
Priručnik "Razvoj i primjena standarda kvalifikacija za učitelje u postupku licenciranja"
Prijedlog standarda kvalifikacije za učitelje