Kurikulum


Projekt/Project: Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno obrazovanje
Trajanje/duration: 2003. - 2005.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr. sc. Branislava Baranović
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Rodno osjetljive čitanke i razredna praksa u regiji Balkana
Trajanje projekta/duration: rujan 2005. - rujan 2007.
Voditelj projekta/National coordinator: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: Publikacija Kojega su roda čitanke iz književnosti? dostupna je u tiskanom obliku u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja.

 
Projekt/Project: Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj
Trajanje/duration: 2007. - 2011.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr. sc. Branislava Baranović
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Mirovno obrazovanje u osnovnim školama u Hrvatskoj
Trajanje/duration: siječanj - prosinac 2010.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr. sc. Saša Puzić
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: popis publikacija i prezentacija


Projekt/Project: Education for Sustainable Development Partnership Initiative – ESdPI
Trajanje/duration: 2011. - 2012.
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-coordinator: dr. sc. Mladen Domazet
Publikacije i prezentacije/Publications and presentations: Domazet, M. (2010) ESDPI intro


Projekt/Project: Developing Curricula Culture: Empowering schools to develop and implement school curriculum/Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma
Projektni broj/Project number: IPA 4.1.3.1.06.01.c04
Trajanje projekta/duration: kolovoz 2013 - veljača 2015/August 2013 – February 2015
Glavni istraživač-koordinator/Principal investigator-project coordinator: dr.sc. Branislava Baranović