Načela djelovanja

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) temelji svoje djelovanje na sljedećim načelima:

  • organizacijskoj otvorenosti za suradnju s različitim nositeljima nositelja interesa u području obrazovanja,
  • inovativnosti i poduzetnosti u otvaranju novih istraživačkih tema u području obrazovanja,
  • poštovanju istraživačke autonomije članova i suradnika,
  • njegovanju heterogenosti i pluralizma u znanstvenom radu,
  • metodološkoj rigoroznosti u istraživanjima,
  • kritičkom odnosu prema društvenim fenomenima,
  • socijalnoj osjetljivosti i odgovornosti u izvještavanju,
  • predanost razvoju i jačanju vlastitih istraživačkih kapaciteta,
  • profesionalnom pristupu u obavljanju svih preuzetih zadataka.