Misija

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) je jedinica u okviru Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu koja provodi temeljna, primijenjena i razvojna interdisciplinarna istraživanja te edukacijske djelatnosti iz područja obrazovanja s ciljem razvoja obrazovnih znanosti i obrazovnog sustava.

Svoju misiju Centar ostvaruje kroz sustavno stvaranje jezgre znanstvenika, usmjerenih na razvoj ekspertnosti u pojedinim područjima obrazovnih znanosti, osposobljenih za interdisciplinarni timski rad te predanih razvoju partnerskih odnosa s ključnim nositeljima interesa u obrazovanju u zemlji i inozemstvu.