Djelatnost

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) svoju misiju realizira kroz sljedeće vrste djelatnosti:

  • znanstvene projekte  koji obuhvaćaju temeljna i primijenjena istraživanja u području obrazovnih znanosti
  • razvojne projekte  usmjerene na izradu  stručnih ekspertiza kao podloge za donošenje  odluka u prosvjetnoj politici i razvoju obrazovanja
  • obrazovne programe u području  inicijalnog obrazovanja i trajnog usavršavanja nastavnika, učitelja i ostalih specijalista u području odgoja i obrazovanja  koje u pravilu provodi u suradnji sa strateškim partnerima u ovom sektoru (sveučilištima, državnim tijelima, javnim agencijama  te neprofitnim organizacijama).

Djelatnost Centra pokriva sljedeća tematska područja ustroja i funkcioniranja obrazovnog sustava:

  • organizacijska struktura obrazovnog sustava,
  • strateško planiranje i upravljanje sustavom,
  • kurikulum (nastavni programi i planovi, udžbenici),
  • primjena načela jednakih izgleda i otvorenosti pristupa obrazovanju za sve,
  • metode i postupci učenja/poučavanja, primjena novih tehnologija u obrazovanju,
  • unutrašnja i vanjska evaluacija obrazovnih i odgojnih postignuća,
  • inicijalno i kontinuirano obrazovanje učitelja i nastavnika te drugih stručnih djelatnika u obrazovanju.