Publications

 

 

Vlasta Vizek Vidović (editor). Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika : višestruke perspektive (Lifelong teacher education : multiple perspectives) - Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 358 p. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 15)

Price: 100 HRK

 

Vesna Vlahović-Štetić (editor). Daroviti učenici : teorijski pristup i primjena u školi (Gifted pupils : theoretical approach and application in classroom) - Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 138 p. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 16)

Price: sold out!

 

Branislava Baranović (editor). Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj : različite perspektive (National curriculum for compulsory education in Croatia : different perspectives) - Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 338 p. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 18)

Price: 100 HRK

 

Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka. U sjeni : privatne instrukcije u obrazovanju Hrvatske (In the shadow: private instructions in Croatian education). - Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2007. – 227 p.

Price: 80 HRK

 

Vesna Vlahović-Štetić (editor). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Gifted pupils : theoretical approach and application in classroom) - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2008. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 27)

Price: 60 HRK

 

Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Doolan, Karin. Kojega su roda čitanke iz književnosti? (What is the gender of Croatian primary school literature textbooks?). - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. - 87 p.

Price: 100 HRK

Petar Bezinović (editor). Samovrednovanje škola : prva iskustva u osnovnim školama (School self-evaluation: first experiences in primary schools) - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja, 2010. - 277 p.

Price: 100 HRK

Vlasta Vizek Vidović (editor). Učitelji i njihovi mentori : uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja (Teachers and their mentors : the role of mentors for the professional development of teachers) - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2011. - 246 p. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 29)

Price: 120 HRK * Summary * Content * Selected review extracts * Chapter 4. Mentoring in Croatia: multiple perspectives