Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)

NOVOSTI         O PROJEKTU         PROJEKTNI TIM         ISTRAŽIVANJE         REZULTATI         MOA         KONTAKT         Facebook         Twitter


    ISTRAŽIVANJE

Istraživačka pitanja

Projektom se nastoji pronaći odgovor na sljedeća pitanja:
  • Kakva je priroda učeničkih obrazovnih aspiracija u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja?
  • Kako se učeničke obrazovne aspiracije razvijaju tijekom tri prijelazna razdoblja hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja?
  • Kako nove okolnosti i zahtjevi koje postavlja obrazovni sustav u prijelaznim razdobljima osnovnoškolskog obrazovanja djeluju na učeničke obrazovne aspiracije?
  • Na koje načine i u kojoj mjeri se razlikuju obrazovne aspiracije učenika različite dobi?
  • Koje su razlike u obrascima promjena učeničkih obrazovnih aspiracija tijekom prijelaznih razdoblja hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja?
  • Na koje načine i u kojoj mjeri individualni, roditeljski, razredni (vršnjački) i školski čimbenici određuju učeničke obrazovne aspiracije u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja?

Metodologija

U ovom će projektu biti primijenjen potpuno integrirani nacrt miješanog modela u kojem će se koristiti kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka. Odluka o primjeni miješanog modela, umjesto korištenja isključivo jedne metodologije, donesena je zbog uvjerenja da je potreban raznolik i integriran metodološki repertoar kako bi se što prikladnije i uspješnije istražila priroda, odrednice i promjene obrazovnih aspiracija učenika u prijelaznim razdobljima osnovnoškolskog obrazovanja. Ovaj se izbor nacrta smatra prikladnim i radi što kvalitetnijeg zahvaćanja i ispitivanja raznolikosti perspektiva važnih dionika koji utječu na obrazovne aspiracije učenika, u prvom redu roditelja i učitelja. Kvalitativna faza istraživanja bit će usmjerena na dubinsko ispitivanje obrazovnih aspiracija kroz niz polustrukturiranih intervjua s trijadama sudionika sastavljenim od učenika, njegovog roditelja i učitelja tijekom dvije školske godine. Kvantitativna faza istraživanja sastojat će se od ponavljanih primjena upitnika za učenike u tri različite točke mjerenja tijekom dvije školske godine. Istraživanje će biti usmjereno na ispitivanje obrazovnih aspiracija učenika iz tri različite kohorte u tri prijelazna razdoblja hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja (ulazak u osnovnoškolsko obrazovanje: od 1. do 2. razreda; prijelaz s razredne na predmetnu nastavu: od 4. do 5. razreda; završetak osnovnoškolskog obrazovanja prije prelaska u srednjoškolsko obrazovanje: od 7. do 8. razreda), pri čemu će sudionici iz najmlađe kohorte sudjelovati samo u kvalitativnoj fazi istraživanja.

Uzorak

U istraživanju će sudjelovati uzorak učenika osnovnih škola Grada Zagreba. U kvalitativnoj fazi istraživanja sudjelovat će učenici iz pet prigodno izabranih škola. U kohortama sudionika prvih razreda sudjelovat će 12 trijada sastavljenih od djeteta, roditelja te učitelja. U kohortama četvrtih i sedmih razreda u istraživanju će sudjelovati šest trijada sastavljenih od djeteta, roditelja te učitelja i/ili razrednika. Za kvantitativnu fazu istraživanja bit će izabrano ukupno 20 škola stratificiranim slučajnim uzorkovanjem. Svi učenici četvrtih i sedmih razreda tih škola bit će pozvani na sudjelovanje u istraživanju. Isti će učenici sudjelovati u sve tri točke primjene upitnika (A, B i C).

Točke mjerenja

U sljedećoj tablici prikazan je vremenski raspored točaka mjerenja u kvalitativnoj i kvantitativnoj fazi istraživanja.Legenda:
KVAL - kvalitativna faza istraživanja
KVAN - kvantitativna faza istraživanja
T1-T4 - točke mjerenja u kvalitativnoj fazi istraživanja
A, B, C - točke mjerenja u kvantitativnoj fazi istraživanja

Konceptualni okvir istraživanja

U istraživanju će se ispitati veliki broj različitih odrednica učeničkih obrazovnih aspiracija na četiri razine: razini učenika, razini roditelja, razini razrednog odjela (vršnjaka) i razini škole. Razine koje se istraživanjem obuhvaćaju prikazane su na donjoj slici, a detaljan popis odrednica koje se namjeravaju ispitati dostupan je ovdje.